Свържете се с нас на телефон: 0895 62 79 92 или използвайте нашата контактна форма.

Нова Година 2025

Пиратки

Пиратки: генерират силна звукова енергия (гръм). Когато се възпламени барутът в тях, освобождава силна топлинна енергия за много кратко време и разкъсва ударно корпуса, в който е сложен. Гранатите и мините работят на този принцип.